Structures argumentales de prédicats N Prép N. Emplois réciproques et non réciproques

Kaliska Agnieszka
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 46, numer: 1, strony: 75-95, rok wydania: 2019
język francuski
DOI: 10.14746/strop.2019.461.005
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo