Kształcenie interkulturowe w dydaktyce języka niemieckiego w Polsce i w badaniach germanistów. Analiza porównawcza wybranych dokumentów i materiałów glottodydaktycznych

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia, Mihułka Krystyna
Neofilolog
rocznik: 2019, numer: 52/2, strony: 281-298, rok wydania: 2019
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka