Recenzja: Muhsin Maci (red.). 2017. Hatâyî Divânı. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu

Erdem Cem
Studia Azjatystyczne
rocznik: 4, strony: 90-95, rok wydania: 2018
język angielski
DOI: https://doi.org/10.14746/sa.2018.4.7
typ: recenzja
obszar tematyczny: literaturoznawstwo