Иконическое сознание в поэзии Ивана Жданова(нама-териале стихотворения „Портрет отца”)

Fedorushkov Edyta
Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog
rocznik: 2018, strony: 39-58, rok wydania: 2018
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo