Kohiponimia jako relacja z pogranicza kategorii opozycji semantycznej. Perspektywa użytkownika języka polskiego: badanie psycholingwistyczne.

Mikołajczak-Matyja Nawoja
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza.
rocznik: 2018, strony: 111-137, rok wydania: 2018
język polski
DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2018.25.1.7
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo