Mikroliteratura mikrojęzyka mikrospołeczności. Wilamowice, Fliöra-Fliöra i ich literatura

Wicherkiewicz Tomasz
Litteraria Copernicana
rocznik: 2, numer: 30, strony: 113-124, rok wydania: 2019
język polski
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.023
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo