La nature du commentaire explicatif dans la traduction des toponymes et des anthroponymes: étude comparative

Borowczyk Paulina
Studia Romanica Posnaniensia
rocznik: 46, numer: 1, strony: 7-24, rok wydania: 2019
język francuski
DOI: 10.14746/strop.2019.461.001
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład