Języki regionalne w Polsce na tle europejskim – z perspektywy glottopolitycznej i ekolingwistycznej

Wicherkiewicz Tomasz
Postscriptum Polonistyczne
rocznik: 2019, numer: 1 (23), strony: 17-28, rok wydania: 2019
język polski
DOI: 10.31261/PS_P.2019.23.02
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo