Языковые особенности сообщений для СМИ в польском и русском дипломатических дискурсах

Gaś Swietłana
Rossica Olomucensia
rocznik: 2010, strony: 21-24, rok wydania: 2010
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo