Cosmogonic and anthropogenic myths in Sui oral literature

Burkiewicz Kamil
Litteraria Copernicana
rocznik: 2019, numer: 2(30), strony: 183-195, rok wydania: 2019
język angielski
DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2019.028
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo