Автобиографическое начало в романе Захара Прилепина „Патологии”

Osiewicz Bartosz
Acta Polono-Ruthenica
rocznik: 2019, strony: 97-112, rok wydania: 2019
język rosyjski
tytuł oryginalny Автобиографическое начало в романе Захара Прилепина „Патологии”
DOI: 10.31648/apr.4402
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo