Mityczno-symboliczny kontekst nostalgii w „Wygnaniu” Andrieja Zwiagincewa w świetle antropologicznej niepewności podmiotu

Przybysz Anna
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, numer: 44/1, strony: 123-132, rok wydania: 2019
język polski
tytuł oryginalny Mityczno-symboliczny kontekst nostalgii w „Wygnaniu” Andrieja Zwiagincewa w świetle antropologicznej niepewności podmiotu
DOI: https://doi.org/10.14746/strp.2019.44.1.12
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo