Znaczenie języka w kreowaniu wizerunku miasta

Koszko Marta
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 50-61, rok wydania: 2019
język polski
DOI: DOI 10.14746/snp.2019.19.06
typ: naukowy