The LGBT community as a stakeholder in communicating Corporate Social Responsibility: an analysis of selected case studies

Szyndlar Marta, Wąsikiewicz-Firlej Emilia
Scripta Neophilologica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 300-333, rok wydania: 2019
język angielski
DOI: DOI 10.14746/snp.2019.19.13
typ: naukowy