Metoda wyodrębniania odtwarzalnych konstrukcji werbo-nominalnych języka rosyjskiego z korpusów tekstowych

Fedorushkov Yury, Dzienisiewicz Daniel
Studia Rossica Posnaniensia
rocznik: 2019, strony: 379-394, rok wydania: 2019
język polski
DOI: 10.14746/strp.2019.44.2.35
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo