The Scandinavian clog calendar at the Jagiellonian University Museum

Lange Tadeusz Wojciech
Opuscula musealia
rocznik: 18, strony: 91-99, rok wydania: 2010
język angielski
typ: naukowy