Poetens stämma. Några anmärkningar kring problem med överversättning av eufoniska element i den moderna svenska lyriken

Niewiarowska-Rasmussen Ewa
Acta Sueco-Polonica
rocznik: 16, strony: 129-138, rok wydania: 2010
język szwedzki
typ: naukowy