Between a demonstrative and an article. The status of -in in Old Swedish

Skrzypek Dominika
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 11, strony: 145-162, rok wydania: 2010
język angielski
typ: naukowy