Interactions of grammatical categories: how three genders became two

Skrzypek Dominika
European Journal of Scandinavian Studies
rocznik: 0, strony: 0-91, rok wydania: 2010
język angielski
typ: naukowy