Implizite Derivation und Verbstammkonversion im Dänischen

Rajnik Eugeniusz
Folia Scandinavica Posnaniensia
rocznik: 10, strony: 181-195, rok wydania: 2009
język niemiecki
typ: naukowy