Na jakie pytania mógłby odpowiedzieć tworzony w 2. dekadzie XXI w. model leksykalno-derywacyjny polszczyzny XX w.?

Wierzchoń Piotr
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2011, numer: 23, strony: 170-219, rok wydania: 2011
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo