Struktura argumentacji we wniosku formalnym na wybranym przykładzie

Kamasa Victoria
Investigationes Linguisticae
rocznik: 2012, strony: 27-57, rok wydania: 2012
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo