Dychotomia duszy Konstantego Lewina w świetle poszukiwań sensu życia. „Anna Karenina” Lwa Tołstoja

Przybysz Anna
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
tytuł tomu zbiorowego: Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog
strony: 75-82
tytuł oryginalny: Dychotomia duszy Konstantego Lewina w świetle poszukiwań sensu życia. „Anna Karenina” Lwa Tołstoja
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2013