Zapożyczenia polskie w zachodnich gwarach briańskich

Wójtowicz Marian
Redaktorzy: Migdał Jolanta, Piotrowska-Wojaczyk Agnieszka
tytuł tomu zbiorowego: Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi
strony: 483-489
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013