Orthography of the stone inscriptions in Yi from Wuding County in Yunnan province

Wasilewska Halina
Redaktorzy: Kurpaska Maria, Wicherkiewicz Tomasz, Kanert Maciej
tytuł tomu zbiorowego: Thesaurus gentium and linguarum – a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz
strony: 437-453
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016