Local and global convergence in the temporal domain in Polish task-oriented dialogue

Karpiński Maciej, Klessa Katarzyna, Czoska Agnieszka
Redaktorzy: Campbell Nick, Gibbon Dafydd, Hirst Daniel
tytuł tomu zbiorowego: Proceedings of the 7th Speech Prosody Conference
strony: 743-747
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014