Polska terminologia prawna w przekładzie. Studium przypadku

Matulewska Aleksandra
Redaktorzy: Niewiadomski Adam, Kondratczyk Dorota, Walewska Ewa
tytuł tomu zbiorowego: Polski język prawny – media, społeczeństwo, edukacja
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2013