Cenzura w PRL jako nieefektywna kopia radzieckiej hybrydy leninowsko-stalinowskiej. Nowe spojrzenie na główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

Nowak Piotr
Redaktorzy: Gzella Jacek
tytuł tomu zbiorowego: „Nie należy dopuszczać do publikacji”. Cenzura w PRL.
strony: 39-52
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2013