Annotation of paralinguistic features for the needs of speaker characterisation

Klessa Katarzyna
Redaktorzy: Asu Eva Liina, Lippus Pärtel
tytuł tomu zbiorowego: Nordic Prosody. Proceedings of the XI Conference, Tartu 2012
strony: 187-196
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013