Poetycka ikona” Siergieja Jesienina w aspekcie semiotycznych koncepcji Pawła Florenskiego.

Popiel-Machnicki Wawrzyniec
Redaktorzy: Lis-Wielgosz Izabela, Dziadul P., Jóźwiak Wojciech
tytuł tomu zbiorowego: Obraz świętości – świętość w obrazie
strony: 314-322
tytuł oryginalny: Poetycka ikona” Siergieja Jesienina w aspekcie semiotycznych koncepcji Pawła Florenskiego.
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2014