European identity as an answer to the problem of the national identity of the interpreter

Jurewicz Magdalena
Redaktorzy: Ciepiela Kamila
tytuł tomu zbiorowego: Identity through a Language Lens
strony: 35-42
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2011