Przymiotnik jako okolicznik stanu i przysłówek odprzymiotnikowy we współczesnym literackim języku arabskim: innowacje i relacje z przydawką przymiotnikową

Michalski Marcin
Redaktorzy: Machut-Mendecka Ewa, Pachniak Katarzyna
tytuł tomu zbiorowego: Świat arabski. Kultura i polityka
strony: 369-379
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2012