Wybrane lingwistyczne aspekty budowy korpusów tekstowych

Śledziński Daniel
Redaktorzy: Stolarczyk-Gembiak Anna, Woźnicka Marta
tytuł tomu zbiorowego: Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo - translatologia
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015