Znaczenie fonologii i morfologii w procesie sylabizacji tekstów w języku polskim

Śledziński Daniel
Redaktorzy: Skorupska- Raczyńska Elżbieta, Maczel Maria, Żurawska-Chaszczewska Jowita
tytuł tomu zbiorowego: Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych
strony: 184-204
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014