Interpretacja terminologii związanej z teorią tekstu w aspekcie spójności (aspekt synchroniczny i diachroniczny w kształtowaniu się znaczeń na przykładzie terminów kohezja i koherencja)

Kaczmarek Karolina
Redaktorzy: Kornacka Małgorzata
tytuł tomu zbiorowego: Spójność tekstu specjalistycznego
strony: 30-39
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2014