Iz istorii slowa pristav v russkom jazykie

Chashchina Elena
Redaktorzy: Kirżajewa Viera
tytuł tomu zbiorowego: Juridiczeskaja leksika russkogo jazyka XI-XVII vv. Materialy k slowariu-spravoczniku.
strony: 53-58
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014