Problemy przekładu terminologii wieloznacznej występującej w polskich tekstach aktów normatywnych

Matulewska Aleksandra
Redaktorzy: Mróz Anna, Niewiadomski Adam, Pawelec Monika
tytuł tomu zbiorowego: Prawo i Język
strony: 85-94
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2009