Adolf Reinach – der vergessene Sprechakttheoretiker?

Sakaguchi Alicja
Redaktorzy: Lipczuk Ryszard , Nerlicki Krzysztof
tytuł tomu zbiorowego: Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache
strony: 227-243
tytuł oryginalny: Adolf Reinach – der vergessene Sprechakttheoretiker?
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013