Towards the Foundations of Legilinguistic Translatology.

Bańczerowski Jerzy, Matulewska Aleksandra
Redaktorzy: Grzegorczyk Paweł, Knoppek Krzysztof, Walasik Marcin
tytuł tomu zbiorowego: Studia nad systemem ochrony prawnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi
strony: 1225-1261
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2012