Rola Kaukazu Południowego w rosyjskiej strategii ekonomicznej na obszarze postradzieckim. Stan obecny i perspektywy

Bortnowski Antoni
Redaktorzy: Popiel-Machnicki Wawrzyniec
tytuł tomu zbiorowego: Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog. Polska – Rosja – Ukraina
strony: 86-94
tytuł oryginalny: Rola Kaukazu Południowego w rosyjskiej strategii ekonomicznej na obszarze postradzieckim. Stan obecny i perspektywy
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2012