Siluèty ženŝin v tvorčestve Ludmily Petruševskoj v gendernom aspekte

Nowakowska Jana
Redaktorzy: Chudzińska-Parkosadze Anna
tytuł tomu zbiorowego: Kultury wschodniosłowiańskie - oblicza i dialog: Rosja, Ukraina, Białoruś
strony: 95-103
tytuł oryginalny: Силуэты женщин в творчестве Л. Петрушевской в гендерном аспекте
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2012