Litewskie zwierzęta i zwierzęcość w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza i Lokisie Prospera Mérimée

Loba Mirosław
Redaktorzy: Hamerski Wojciech , Kuziak Michał , Rzepczyński Sławomir
tytuł tomu zbiorowego: Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie)
strony: 384-393
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2014