Untersuchungen zur Dynamik der Entwicklung der frühen Zweisprachigkeit – Probleme und Lösungen

Sopata Aldona
Redaktorzy: Olpińska-Szkiełko Magdalena, Bertelle Loretta
tytuł tomu zbiorowego: Zweisprachigkeit und bilingualer Unterricht
strony: 113-128
język niemiecki
DOI: 10.3726/978-3-653-04395-2
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014