Intersections of language and identity in the process of Europeanization of cultural tourism in Poznań (Poland).

Błażek Agnieszka
Redaktorzy: Sujoldžić Anita
tytuł tomu zbiorowego: Language, Culture, Tourism: Reflections on Europeanization and Identity in Post-socialist Countries
strony: 129-148
język angielski
projekt: LINEE - Languages in a Network of a European Excellence
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014