Interlanguage pragmatics in academic English: Analysis of requests produced by EFL learners

Szczepaniak-Kozak Anna
Redaktorzy: Zabielska Magdalena, Wąsikiewicz-Firlej Emilia, Szczepaniak-Kozak Anna
tytuł tomu zbiorowego: Discourses in co(n)text. The many faces of specialised discourse
strony: 353-384
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015