Uwzględnienie procesów współkonstruowania znaczeń w zadaniach słuchania dyskusji radiowej – warunki sukcesu a trudności osób uczących się na poziomie B2/C1

Górecka Joanna, Wojciechowska Bernadeta
Redaktorzy: Sujecka-Zając Jolanta , Jaroszewska Anna , Szymankiewicz Krystyna, Sobańska-Jędrych Joanna
tytuł tomu zbiorowego: Inspiracja, motywacja,sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego
strony: 313-326
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2014