Morphological causatives in contemporary Latvian

Nau Nicole
Redaktorzy: Nau Nicole, Holvoet Axel
tytuł tomu zbiorowego: Voice and argument structure in Baltic
strony: 99-146
język angielski
DOI: 10.1075/vargreb.2.02nau
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015