Kształcenie nauczycieli języka hiszpańskiego w Polsce i na świecie: wyzwania i potrzeby edukacyjne

Spychała Małgorzata
Redaktorzy: Sowa Magdalena , Mocarz-Kleindienst Maria , Czyżewska Urszula
tytuł tomu zbiorowego: Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy
strony: 367-379
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2015