Danksagungen in wissenschaftlichen Abhandlungen als institutionale Rituale

Mikołajczyk Beata
Redaktorzy: Opiłowski Roman, Czachur Waldemar
tytuł tomu zbiorowego: Sprache - Wissen - Medien : Festschrift für Professor Gerd Antos
strony: 163-186
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015