Relatywizacja przekładu prawniczego do jego odbiorców na przykładzie polskiej i angielskiej terminologii narodowej i unijnej w zakresie prawa upadłościowego

Matulewska Aleksandra
Redaktorzy: Kondratczyk-Przybylska Dorota, Niewiadomski Adam, Walewska Ewa
tytuł tomu zbiorowego: Język polskiego prawa: perspektywa europejska
strony: 132-152
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2015